Ένας ιστότοπος για τις ψυχικές διαταραχές


Σε αυτό το blog αναρτούνται κείμενα ή άρθρα που αφορούν θέματα ψυχικής υγείας. Στόχος είναι η  ενημέρωση για τις "ψυχικές διαταραχές", η εξοικείωση με αυτές τις έννοιες και η πληροφόρηση σχετικά με την φύση των διαταραχών, την αιτιολογία τους και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Απώτερος (αλλά και φιλόδοξος) στόχος είναι η συμβολή στην προσπάθεια για την αλλαγή της στάσης μας απέναντι στην ψυχική υγεία, η οποία διακρίνεται από φόβο, ντροπή, επιφύλαξη.  Αυτή η στάση οδηγεί συχνά στην παραγνώριση και παραγκώνιση των αναγκών μας που αφορούν την ψυχική υγεία με αποτέλεσμα πολλοί από εμάς να ταλαιπωρούμαστε από ψυχικές διαταραχές οι οποίες μας εμποδίζουν στην καθημερινότητά μας και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής μας. Πολλές από αυτές τις ψυχικές διαταραχές σήμερα μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικούς και σταθερούς στο χρόνο τρόπους. Σε αυτό το blog θα παρουσιαστούν μερικοί από αυτούς τους τρόπους, οι οποίοι έχουν υποστηριχθεί ερευνητικά και εμπειρικά.    
Σε καμία περίπτωση ένα blog, μια ιστοσελίδα ή ένα άρθρο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επαγγελματική παροχή βοήθειας η οποία συνίσταται στην αξιολόγηση, την διάγνωση και την εξατομικευμένη παρέμβαση. Για αυτό το λόγο, το συγκεκριμένο blog διατηρεί έναν ενημερωτικό χαρακτήρα για θέματα ψυχικής υγείας και όχι συμβουλευτικό.      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου