Βιωματικά εργαστήρια/σεμινάρια


Καθώς το πολιτικο-οικονομικό πλαίσιο, σήμερα, μεταβάλλεται διαρκώς είναι πιθανό να περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό τόσο οι διαθέσιμοι πόροι όσο και η δυνατότητα να απευθυνθεί κάποιος σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η ψυχική υγεία, ωστόσο, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα αποτελεσματικής διαχείρισης των ζητημάτων της καθημερινότητας και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Δεδομένων των παρα πάνω έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο 2012-2013 βιωματικά εργαστήρια/θεραπευτικές ομάδες αλλά και σεμινάρια τα οποία απευθύνονται σε άτομα τα οποία θα επιθυμούσαν, με χαμηλό κόστος, να εξοικειωθούν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές δεξιότητες αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα προγραμματισμένα σεμινάρια στο: Βιωματικά σεμινάρια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου