Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Ομαδική Γνωσιακή Συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία


Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία έχει υποστηριχθεί από πολλές έρευνες ως αποτελεσματική παρέμβαση για μεγάλος εύρος ψυχικών διαταραχών (π.χ. κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές πρόσληψης τροφής) και σήμερα αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για πλήθος προβλημάτων.
Πέρα, όμως, από την ατομική διαδικασία ψυχοθεραπείας, η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία έχει εφαρμοστεί και σε ομαδικό επίπεδο και πολλές έρευνες έχουν, επίσης, υποστηρίξει την αποτελεσματικότητά της σε ότι αφορά ομαδικά προγράμματα παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, του άγχους, των διαταραχών πρόσληψης τροφής, της κοινωνικής φοβίας, του εργασιακού άγχους, της διαταραχής πανικού και της αγοραφοβίας, τη βελτίωση της διεκδικητικής συμπεριφοράς, τη διακοπή του καπνίσματος κ.α. Ο στόχος της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας, ο οποίος είναι η ενασχόληση με τις δυσκολίες που εμφανίζει το άτομο στο εδώ και τώρα, αλλά και η συγκεκριμένη δομής της σε ότι αφορά τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της δυσκολίας, διευκόλυναν την εφαρμογή της και σε ομαδικό επίπεδο με μεγάλη επιτυχία και για συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών. Τα μέλη που συμμετέχουν στην ομαδική παρέμβαση αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες (π.χ. το κάπνισμα) και έχουν παρόμοιους στόχους (π.χ. την απαλλαγή από την κακή συνήθεια του καπνίσματος). Η σύσταση της ομάδας με αυτό τον τρόπο αυξάνει την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης  και διασφαλίζει τον σύντομο χαρακτήρα της.
Η συμμετοχή σε ένα ομαδικό πρόγραμμα Γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας δίνει τη δυνατότητα στα άτομα που θα συμμετέχουν, να αντιμετωπίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και με πιο οικονομικό τρόπο μια δυσκολία τους. Επίσης, τους δίνει τη δυνατότητα  να εκπαιδευτούν σε ένα νέο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς που θα μπορούσαν να τον γενικεύσουν και σε άλλες καταστάσεις της ζωής τους. Τέλος, η αλληλεπίδραση μέσα στην ομάδα δίνει την δυνατότητα σε όλα τα μέλη να αυξήσουν τα οφέλη από την θεραπεία ανταλλάσσοντας εμπειρίες μεταξύ τους και να δεχτούν αλλά και να προσφέρουν υποστήριξη, μια διαδικασία που λειτουργεί ευνοϊκά στην συναισθηματική μας ανάπτυξη.
Σίγουρα η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία δεν «λύνει» με μαγικό τρόπο όλα τα προβλήματά μας. Αποτελεί, όμως, μια αποτελεσματική μέθοδο που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες και τα οποία ίσως για διάφορους λόγους δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν ατομική θεραπεία ή αντίθετα μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και σε όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει την ατομική τους θεραπεία και θέλουν να έχουν και την εμπειρία της ομαδικής. Επίσης, για ορισμένα είδη δυσκολιών, όπως για παράδειγμα οι ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες, η συμμετοχή σε ομαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστη πρόταση της θεραπευτικής παρέμβασης.